۱۳۹۷-۰۸-۰۹

رانندگي در جاده آب گرفته

رانندگي در جاده آب گرفته

رانندگي در جاده آب گرفته

اکيداً توصيه مي شود در جاده هاي آب گرفته رانندگي نکنيد، اين امر مي تواند باعث وارد آمدن آسيب جدي به موتور، گيربکس و همچنين سيستم هاي الکتريکي خودروي شما گردد.

اگر به هر دليل ناچار هستيد از جاده آ ب گرفته عبور کنيد:

– بررسي کنيد عمق آب بيش از 15 سانتيمتر نباشد، وتوليد امواج احتمالي بر اثر حرکت وسايل نقليه ديگر را نيز در نظر داشته باشيد.

–  در صورت مجهز بودن خودرو به عملکرد Stop & Start ، لطفا آن را غيرفعال کنيد.

– با آرام ترين سرعت ممکن حرکت کنيد و توقف نکنيد. در هيچ شرايطي سرعت خود را از 10کيلومتر در ساعت بيشتر نکنيد.

–  توقف نکنيد و موتور را خاموش نکنيد.