۱۳۹۳-۰۳-۲۱

دی اِس ، سفیری به پاریس با www.dsworld.paris

دی اِس ، سفیری به پاریس با  www.dsworld.paris

برند DS در حال راه اندازی پسوند دیجیتال "paris. " برای DS WORLD PARIS یعنی پایگاه خود در پایتخت می باشد.

در حالی که DS به عنوان یکی از هفت سفیر “paris . ” نام گرفته است، بار دیگر ریشه ی پاریسی خود را با آدرس آنلاین جدید www.dsworld.paris اعلام می کند.

پاریس یکی از اولین شهرهای جهان است که پسوند دامین اینترنتی به نام خود دارد. DS در حالی که به جنبشی که خاستگاه پاریسی خود را طنین انداز می کند می پیوندد، به عنوان سفیری برای پسوند ” paris. ” به همراه برج ایفل و پنج برند دیگر انتخاب شده است. امروز ، DS آدرس دیجیتال خود را برای پایگاه خود در پاریس یعنی DS WORLD PARIS راه اندازی می کند. : www.dsworld.paris