پدران DS

پدران DS

پدران DS

Pierre-BOULANGER

خودروی DS در سال 1938 به ابتکار Pierre Boulanger رونمایی شد تا در دراز مدت جای Traction Avant را بگیرد ولی پروژهVGD ، 17 سال بعد با راه¬اندازی DS 19 در اکتبر سال 1955 به اوج خود رسید. در طراحی و توسعه مدل جدید سه نفر دخالت داشتند:
نفر اول، André Lefèbvre، یک مهندس آموزش هوانوردی بود. از طرفداران سرسخت سیستم رانش دیفرانسیل جلو، آیرودینامیک قوی، طراحی سبک و تمرکز مرکز ثقل.
نفر دوم، Paul Magès، یک مهندس خود آموخته و خالق سیستم هیدرولیک بود. مخترع سیستم تعلیق معروف هیدروپنوماتیک، و همچنین سیستم¬های هیدرولیک فرمان، کلاچ و ترمز در DS.
در نهایت، نفر سوم، Flaminio Bertoni ایتالیایی بود. طراح صاحب سبک، مجسمه¬ساز و نقاش با استعداد و خالق این شمایل فریبنده، ظریف و زیبا DS به کمک تیم سختکوش خود.

Flaminio-Bertoni