وارانتی DS

وارانتی DS

وارانتی DS

Environnement_Eco-Conduite

مفهوم گارانتی:

تعهد مکتوب شركت آرین موتور تابان مبني بر تعمیر یا تعویض قطعات و اجزاء آن در صورت بروز هرگونه مشكل در شرایط عادی و استفاده صحیح از خودرو که خارج از فرسودگی طبیعی  باشد در يك دوره معين را شامل می شود.

کارت گارانتي

قابل توجه مالک محترم خودرو:

با دریافت این کارت شرکت آرین موتور تابان نماینده رسمی شرکت DS AUTOMOBILES خدمات گارانتی خودروی شما را طی بازه زمانی مشخص شده و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و جاری تایید می نماید. شایسته است برای استفاده هر چه بهتر از این خدمات نکات ذیل را با دقت مدنظر قرار دهید:

این کارت حاوی اطلاعات مهمی از قبیل مشخصات خودرو و زمان گارانتی خودرو می باشد، لذا در حفظ و نگهداری آن دقت کامل را مد نظر قراردهید .

این کارت منحصر به این خودرو می باشد و برای هر خودرو با شماره شاسی و موتور خاص فقط یک کارت با شماره سریال مربوطه و هولگرام چاپ می گردد .

در دوره گارانتی راننده خودرو موظف است، برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها و فیلتر ها و سایر تعمیرات کلی و جزئی فقط به عاملیتهای مجاز شرکت مراجعه نماید. بدیهی است، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو مسئولیت عواقب ناشی از آن را پذیرفته و بارضایت کامل اقرار و قبول می نماید که خودروی مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و ضوابط گارانتی نخواهد بود .

نگه داشتن این کارت توسط عاملیت‌های مجاز تخلف محسوب می‌گردد و فقط کارت تا زمانیکه خودرو در عاملیت مجاز جهت تعمیرات متوقف است، در اختیار عاملیت قرار خواهد داشت .

شرکت DS اتومبیل بعنوان تولید کننده و نماینده آن شرکت آرین موتور تابان، این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد تا در هر زمان از عمر خودرو، برنامه سرویس و نگهداری آن را تغییر دهد .

موارد گارانتي

تولید کننده، خودروهای جدید را از طریق گارانتی در برابر هر عیب و خرابی تولید و مونتاژ و مطابق شرایط اعلامی در کارت گارانتی تضمین می نماید.

بایستی  مدت زمان گارانتی وارد شده در کارت گارانتی با زمان تحویل خودرو به مشتری و دوره گارانتی مطابقت داده شود.

جهت اطلاع از سایر ضوابط و محدودیتهای گارانتی به کارت گارانتی رجوع فرمایید

مدت اعتبار گارانتي

دوره گارانتی این خودرو بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو دو سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری یا چهل هزار کیلومتر کارکرد (هرکدام زودتر فرا برسد) می باشد. شرکت آرین موتورتابان نظربه کیفیت خودرو ودر راستای افزایش رضایت مشتریان دوره گارانتی خودروهای تحت پوشش شرکت را از دو سال به پنج سال یا یکصد وپنجاه هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) افزایش داده است. دوره گارانتی خودرو قابل تمدید نبوده مگر بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، در این خصوص کارشناسی و تایید موضوع در اختیار شرکت آرین موتور تابان می باشد.

ضوابط گارانتي

قطعات تعویض شده گارانتی ( داغی قطعات ) متعلق به شرکت آرین موتور تابان بوده و به هیچ عنوان به مالک خودرو تحویل نمی گردد .

کلیه خدمات و سرویسهای گارانتی بدون اخذ هرگونه هزینه عملیات تعمیرگاهی و قطعات  از مشتری توسط عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور تابان انجام خواهد شد. بدیهی است، این تعهدات درخصوص خدمات انجام شده توسط تعمیرگاه های غیر از عاملیتهای مجاز شرکت معتبر نخواهد بود.

در حفظ و نگهداری کارت گارانتی و اسناد مربوطه خودرو دقت کامل را مدنظر قراردهید. بدیهی است،  صدور کارت المثنی گارانتی بر اساس ضوابط و دستورالعمل مربوطه فقط در موارد خاص و طی انجام مراحل قانونی صورت خواهد گرفت .

کلیه عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور تابان ملزم به پذیرش خودروهای DS اتومبیل تحت پوشش شرکت و همچنین صدور فاکتور سیستمی براساس سیستم جامع شرکت طی دوره گارانتی و خارج از آن در دوران تعهد می باشند .

قطعات تعویض شده غیر گارانتی توسط عاملیتهای مجاز شرکت  (داغی قطعات) متعلق به مالک خودرو بوده و در هنگام تحویل خودرو  باید به مشتری تحویل گردد .

اگر خودرو به غیر از شرایط استاندارد تعریف شده توسط سازنده آن مورد استفاده قرار گیرد، شرکت DS اتومبیل و نماینده رسمی آن شرکت آرین موتور تابان در ایران هیچ مسئولیتی در برابر گارانتی خودرو و قطعات آن نخواهد داشت. (بعنوان مثال حمل بار بیش از حد مجاز داخل خودرو یا استفاده از خودرو در مسابقات اتومبیلرانی )

پذیرش گارانتی خودرو از طرف شرکت آرین موتور تابان نماینده رسمی شرکت DS منوط به رعایت و اجرای کامل ضوابط و مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویسهای تعریف شده خودرو اعم از سرویس اولیه، ادواری وفراخوانها در عاملیتهای مجاز شرکت می باشد.

درصورت خرید و فروش خودرو در داخل  کشور، گارانتی خودرو قابل انتقال از مالک پیشین به مالک جدید خواهد بود .

موارد خارج از گارانتي

مواردی که بر اساس ضوابط و مقررات توسط شرکت آرین موتور تابان در محدوده تعهدات گارانتی قرار نمی گیرند عبارتند از :

پی آمدها و هر گونه نقص فنی ناشی از عدم استفاده صحیح و غیر متعارف، بی دقتی و نگهداری نامناسب خودرو

عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو و قطعات استهلاکی

استهلاک متداول و روزمره استفاده از تودوزی و تزئینات داخلی

مواد و قطعات مصرفی شامل روغنها، گریس، واسکازین، مایعات خنک کننده و ضدیخ، مایع شیشه شوی، فیوزها و فیلترها.

پس از بررسی فنی کارشناسان شرکت آرین موتور تابان چنانچه قطعات استهلاکی دچار عیوب کیفی باشند با توجه به میزان کارکرد خودرو ( کیلومتر و زمان ) مشمول گارانتی خواهند شد .

هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری عادی خودرو مانند بازرسی ها و آچارکشی، تنظیمات معمول، تعویض روغن و همچنین هزینه و دستمزد موارد قید شده در بندهای 2 و 3 موارد خارج از شمول گارانتی.

نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی .

هرگونه نقص که برای رنگ خودرو در قسمت حمل بار به وجود آید .

هزینه ها و خسارات جنبی و غیر مستقیم ناشی از نقص فنی مشمول گارانتی از جمله زحمات، ضایع شدن وقت، از بین رفتن اموال شخصی، سوخت، تلفن، مسافرت .

خسارات ناشی از موارد ذیل:

تصادف، ضربه، خراش، سنگ خوردگی، اثرات تابش نور خورشید، تگرگ و طوفان

بارش باران های اسیدی، شهد گیاهان، فضولات پرندگان و پاشش مواد شیمیایی

خسارات ناشی از هرگونه بلایای طبیعی مانند سیل، صاعقه، آتش سوزی، زلزله و اتفاقاتی مانند جنگ و آشوب .

ضوابط لغو گارانتي

هریک از موارد ذیل براساس ضوابط و مقررات گارانتی موجب ابطال گارانتی خودرو خواهد شد :

عدم انجام سرویس اولیه و هر یک از سرویسهای ادواری درج شده در دفترچه گارانتی و راهنمای خدمات پس از فروش خودرو موجب لغو و ابطال گارانتی موارد متاثر از عدم انجام به موقع سرویس های یاد شده می گردد.

هرگونه نصب و استفاده از قطعات غیر اصلی و غیر استاندارد .

نصب قطعات معیوب که در نتیجه آن خسارتی به دیگر قطعات وارد شود .

سهل انگاری و عدم مطالعه کامل دفترچه گارانتی و راهنمای خدمات پس از فروش و همچنین راهنمای استفاده از خودرو به گونه ای که سبب بروز نقص فنی در خودرو گردد .

حمل بار و سرنشین بیش از استاندارد تعریف شده خودرو .

ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند تغییر در ارتفاع خودرو، تغییر سیستم روشنایی و صوتی خودرو و هر نوع تغییر کلی یا جزئی دیگر .

هرگونه دستکاری و تعویض سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات خودرو .

استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی غیر استاندارد ( روغن موتور ، روغن ترمز ، واسکازین و . . . )  نوع روانکارهای مصرفی باید براساس اطلاعات درج شده در این کارت یا دفترچه راهنمای استفاده از خودرو باشد.

نصب هر نوع قطعه و یا تجهیزات اضافی .

حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات از خودرو .

مراجعه جهت هر نوع سرویس، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاههای متفرقه بغیر از عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور تابان.

هر نوع کاربری غیر استاندارد و تایید نشده از طرف شرکت .

استفاده از رینگ و تایری که مطابق استانداردهای تعریف شده برای خودرو نباشد .

اطلاعات تکمیلی گارانتی خودرو:

عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفا مشمول دوره تضمین نبوده و شامل دوران تعهد نیز می باشد.(دوره تعهد 10 سال از زمان تاریخ شروع گارانتی می باشد)

جهت اطلاع از موارد بیشتر به منظور لغو گارانتی لطفا به کارت گارانتی مراجعه فرمایید.

برای دانلود فایل راهنمای سرویس و نگهداری کلیک کنید.

برای دانلود فایل کارت گارانتی DS کلیک کنید.