وارانتی دی اس

وارانتی دی اس

وارانتی DS
Environnement_Eco-Conduite

مفهوم گارانتی:

تعهد مکتوب شركت آرین موتور تابان مبني بر تعمیر یا تعویض قطعات و اجزاء آن در صورت بروز هرگونه مشكل در شرایط عادی و استفاده صحیح از خودرو که خارج از فرسودگی طبیعی باشد در يك دوره معين را شامل می شود.

دفترچه گارانتي

قابل توجه مالک محترم خودرو:
با دریافت این دفترچه شرکت آرین موتور تابان نماینده رسمی شرکت دی اس اتومبیل خدمات گارانتی خودروی شما را طی بازه زمانی مشخص شده و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و جاری تایید می نماید. شایسته است برای استفاده هر چه بهتر از این خدمات نکات ذیل را با دقت مدنظر قرار دهید:

این دفترچه حاوی اطلاعات و فرم‌های مهمی از قبیل مشخصات خودرو و گارانتی، فرم سرویس اولیه راهنمای سرویس اولیه، سرویس‌های ادواری و ضوابط استفاده از گارانتی خودرو می باشد، لذا در حفظ و نگهداری آن دقت کامل را مد نظر قراردهید .

این دفترچه منحصر به این خودرو می باشد و برای هر خودرو با شماره شاسی و موتور خاص فقط یک دفترچه با شماره سریال مربوطه چاپ می گردد .

پس از هر بار مراجعه به عاملیت‌های مجاز از تکمیل شدن صحیح فرم‌های مختلف آن اطمینان حاصل فرمایید .

در دوره گارانتی راننده خودرو موظف است، برای هر نوع سرویس حتی تعویض روغنها و فیلتر ها و سایر تعمیرات کلی و جزئی فقط به عاملیتهای مجاز شرکت مراجعه نماید. بدیهی است، در غیر اینصورت مالک و دارنده خودرو مسئولیت عواقب ناشی از آن را پذیرفته و بارضایت کامل اقرار و قبول می نماید که خودروی مورد اشاره به هیچ عنوان شامل شرایط و ضوابط گارانتی نخواهد بود .

نگه داشتن این دفترچه توسط عاملیت‌های مجاز تخلف محسوب می‌گردد و فقط دفترچه تا زمانیکه خودرو در عاملیت مجاز جهت تعمیرات متوقف است، در اختیار عاملیت قرار خواهد داشت .

شرکت دی اس اتومبیل بعنوان تولید کننده و نماینده آن شرکت آرین موتور تابان، این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد تا در هر زمان از عمر خودرو، برنامه سرویس و نگهداری آن را تغییر دهد .

موارد گارانتي

تولید کننده، خودروهای جدید را از طریق گارانتی در برابر هر عیب و خرابی تولید و مونتاژ و مطابق شرایط اعلامی در دفترچه گارانتی تضمین می نماید.

بایستی  مدت زمان گارانتی وارد شده در دفترچه گارانتی با زمان تحویل خودرو به مشتری و دوره گارانتی مطابقت داده شود.

جهت اطلاع از سایر ضوابط و محدودیتهای گارانتی به دفترچه گارانتی رجوع فرمایید

مدت اعتبار گارانتي

دوره گارانتی این خودرو پنج سال از تاریخ تحویل خودرو به مشتری یا صد و پنجاه هزار کیلومتر کارکرد (هر کدام زودتر فرا برسد) می باشد. دوره گارانتی خودرو قابل تمدید نبوده مگر  بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در این خصوص کارشناسی و تایید موضوع در اختیار شرکت آرین موتور تابان می باشد.

ضوابط گارانتي

قطعات تعویض شده گارانتی ( داغی قطعات ) متعلق به شرکت آرین موتور تابان بوده و به هیچ عنوان به مالک خودرو تحویل نمی گردد .

کلیه خدمات و سرویسهای گارانتی بدون اخذ هرگونه هزینه عملیات تعمیرگاهی و قطعات  از مشتری توسط عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور تابان انجام خواهد شد. بدیهی است، این تعهدات درخصوص خدمات انجام شده توسط تعمیرگاه های غیر از عاملیتهای مجاز شرکت معتبر نخواهد بود.

در حفظ و نگهداری دفترچه گارانتی و اسناد مربوطه خودرو دقت کامل را مدنظر قراردهید. بدیهی است،  صدور دفترچه المثنی گارانتی بر اساس ضوابط و دستورالعمل مربوطه فقط در موارد خاص و طی انجام مراحل قانونی صورت خواهد گرفت .

کلیه عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور تابان ملزم به پذیرش خودروهای دی اس اتومبیل تحت پوشش شرکت و همچنین صدور فاکتور سیستمی براساس سیستم جامع شرکت طی دوره گارانتی و خارج از آن در دوران تعهد می باشند .

قطعات تعویض شده غیر گارانتی توسط عاملیتهای مجاز شرکت  (داغی قطعات) متعلق به مالک خودرو بوده و در هنگام تحویل خودرو  باید به مشتری تحویل گردد .

اگر خودرو به غیر از شرایط استاندارد تعریف شده توسط سازنده آن مورد استفاده قرار گیرد، شرکت دی اس اتومبیل و نماینده رسمی آن شرکت آرین موتور تابان در ایران هیچ مسئولیتی در برابر گارانتی خودرو و قطعات آن نخواهد داشت. (بعنوان مثال حمل بار بیش از حد مجاز داخل خودرو یا استفاده از خودرو در مسابقات اتومبیلرانی )

پذیرش گارانتی خودرو از طرف شرکت آرین موتور تابان نماینده رسمی شرکت دی اس منوط به رعایت و اجرای کامل ضوابط و مقررات گارانتی و انجام کلیه سرویسهای تعریف شده خودرو اعم از سرویس اولیه، ادواری وفراخوانها در عاملیتهای مجاز شرکت می باشد.

درصورت خرید و فروش خودرو در داخل  کشور، گارانتی خودرو قابل انتقال از مالک پیشین به مالک جدید خواهد بود .

خدمات امداد سیار خودروهای دی‌اس تحت پوشش شرکت آرین موتور تابان درصورتی که نقص فنی تحت پوشش گارانتی باشد، رایگان می باشد . (هزینه ایاب و ذهاب امداد رسان ، دستمزد تعمیرات،  هزینه قطعات و انتقال خودرو) .

موارد خارج از گارانتي

مواردی که بر اساس ضوابط و مقررات توسط شرکت آرین موتور تابان در محدوده تعهدات گارانتی قرار نمی گیرند عبارتند از :

پی آمدها و هر گونه نقص فنی ناشی از عدم استفاده صحیح و غیر متعارف، بی دقتی و نگهداری نامناسب خودرو
عواقب ناشی از فرسودگی و استهلاک متداول خودرو و قطعات استهلاکی
استهلاک متداول و روزمره استفاده از تودوزی و تزئینات داخلی
مواد و قطعات مصرفی شامل روغنها، گریس، واسکازین، مایعات خنک کننده و ضدیخ، مایع شیشه شوی، فیوزها و فیلترها.

پس از بررسی فنی کارشناسان شرکت آرین موتور تابان چنانچه قطعات استهلاکی دچار عیوب کیفی باشند با توجه به میزان کارکرد خودرو ( کیلومتر و زمان ) مشمول گارانتی خواهند شد .

هزینه های مربوط به عملیات سرویس و نگهداری عادی خودرو مانند بازرسی ها و آچارکشی، تنظیمات معمول، تعویض روغن و همچنین هزینه و دستمزد موارد قید شده در بندهای 2 و 3 موارد خارج از شمول گارانتی.

نصب و استفاده از قطعات غیر استاندارد و غیر اصلی .

هرگونه نقص که برای رنگ خودرو در قسمت حمل بار به وجود آید .

هزینه ها و خسارات جنبی و غیر مستقیم ناشی از نقص فنی مشمول گارانتی از جمله زحمات، ضایع شدن وقت، از بین رفتن اموال شخصی، سوخت، تلفن، مسافرت .

خسارات ناشی از موارد ذیل:

تصادف، ضربه، خراش، سنگ خوردگی، اثرات تابش نور خورشید، تگرگ و طوفان

بارش باران های اسیدی، شهد گیاهان، فضولات پرندگان و پاشش مواد شیمیایی

خسارات ناشی از هرگونه بلایای طبیعی مانند سیل، صاعقه، آتش سوزی، زلزله و اتفاقاتی مانند جنگ و آشوب .

ضوابط لغو گارانتي

هریک از موارد ذیل براساس ضوابط و مقررات گارانتی موجب ابطال گارانتی خودرو خواهد شد :

عدم انجام سرویس اولیه و هر یک از سرویسهای ادواری درج شده در دفترچه گارانتی و راهنمای خدمات پس از فروش خودرو موجب لغو و ابطال گارانتی موارد متاثر از عدم انجام به موقع سرویس های یاد شده می گردد.

هرگونه نصب و استفاده از قطعات غیر اصلی و غیر استاندارد .

نصب قطعات معیوب که در نتیجه آن خسارتی به دیگر قطعات وارد شود .

سهل انگاری و عدم مطالعه کامل دفترچه گارانتی و راهنمای خدمات پس از فروش و همچنین راهنمای استفاده از خودرو به گونه ای که سبب بروز نقص فنی در خودرو گردد .

حمل بار و سرنشین بیش از استاندارد تعریف شده خودرو .

ایجاد هر نوع تغییر در ساختار خودرو مانند تغییر در ارتفاع خودرو، تغییر سیستم روشنایی و صوتی خودرو و هر نوع تغییر کلی یا جزئی دیگر .

هرگونه دستکاری و تعویض سیستم کیلومتر شمار خودرو و هر یک از قطعات خودرو .

استفاده از سوخت و روانکارهای مصرفی غیر استاندارد ( روغن موتور ، روغن ترمز ، واسکازین و . . . )  نوع روانکارهای مصرفی باید براساس اطلاعات درج شده در این دفترچه یا دفترچه راهنمای استفاده از خودرو باشد .

نصب هر نوع قطعه و یا تجهیزات اضافی .

حذف هر نوع قطعه و یا تجهیزات از خودرو .

مراجعه جهت هر نوع سرویس، تعمیرات جزئی و کلی به تعمیرگاههای متفرقه بغیر از عاملیتهای مجاز شرکت آرین موتور تابان.

هر نوع کاربری غیر استاندارد و تایید نشده از طرف شرکت .

استفاده از رینگ و تایری که مطابق استانداردهای تعریف شده برای خودرو نباشد .

اطلاعات تکمیلی گارانتی خودرو:
عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفا مشمول دوره تضمین نبوده و شامل دوران تعهد نیز می باشد.(دوره تعهد 10 سال از زمان تاریخ شروع گارانتی می باشد)
سیستم صوتی خودرو دارای گارانتی 5 سال از تاریخ شروع گارانتی یا 150000 کیلومتر کارکرد (هر کدام زودتر فرا برسد) می باشد.

برای دانلود فایل راهنمای سرویس، نگهداری و گارانتی کلیک کنید.