تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری

عملیات ویژه روی بدنه DS

برای ترمیم آثار ضربات خدمات با ارزش فنی ما در حوزه تعمیر بدنه خودروی شما را به حالت روز اول خود بازمیگرداند.

 

windscreen-repair-ds

تعمیر شیشه جلو

برای راحتی و ایمنی شما متخصصین ما هر گونه آثار ضربه را برای حفظ شفافیت و سلامت شیشه جلوی خودروی شما ترمیم می کنند. وجود آثار ضربه در برخی موقعیت ها می توانند محدوده دید را کم کرده و میزان شکننده گی آن را بالا ببرد. متخصصین ما از رزین مخصوص برای تعمیر استفاده می کنند. بعد از ترمیم و پولیش کاری شیشه جلو به محکمی و کیفیت روز اول بازمی گردد.

air-conditioning-ds

بازرسی سیستم تهویه

سیستم تهویه در فصول مختلف به عناوین متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. برای راحتی و ایمنی بیشتر این سیستم نیاز به سرویس مرتب دارد. برای این منظور متخصصین ما هشت مرحله بازرسی برای اطمینان از عملکرد درست این سیستم انجام می دهند تا مطمئن شوند که هوا به درستی تصفیه شده و دمیستر شیشه درست کار می کند. این بازبینی ها راحتی و دید درست جاده را تضمین می کنند.

after-sales-ds

نگهداری

همه خودروهای دی اس نیاز دارند هر 10000 کیلومتر یا 10 ماه هر یک زودتر فرا برسد مورد سرویس قرار بگیرند. برای اطلاع از نحوه ی خدمات با ما تماس بگیرید.