تعمیر و نگهداری

تعمیر و نگهداری

air-conditioning-ds

بازرسی سیستم تهویه

سیستم تهویه در فصول مختلف به عناوین متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. برای راحتی و ایمنی بیشتر این سیستم نیاز به سرویس مرتب دارد. برای این منظور متخصصین ما هشت مرحله بازرسی برای اطمینان از عملکرد درست این سیستم انجام می دهند تا مطمئن شوند که هوا به درستی تصفیه شده و دمیستر شیشه درست کار می کند. این بازبینی ها راحتی و دید درست جاده را تضمین می کنند.

after-sales-ds

نگهداری

استفاده  از  روغن   Mobile 1  ESP Formula 5W – 30 Fully Synthetic هر 10000 کیلومتر یا 12 ماه هر یک زودتر فرا برسد.

استفاده  از  روغن   TOTAL QUARTZ INEO M3 5W – 30 API SN/CF هر 5000 کیلومتر یا 6 ماه هر یک زودتر فرا برسد.